Eucharystia

Jezus w przypowieści zapraszał na swoją ucztę wszystkich, którzy mieli strój weselny. Aby uczestniczyć w zgromadzeniu liturgicznym trzeba przyoblec się więc w strój weselny. Msza Święta jest oczywiście zgromadzeniem otwartym dla każdego. Jest to jednak zgromadzenie ochrzczonych. Eucharystia, choć jest faktem publicznym i niewierzący również mogą na nią przybyć, jednak jest przede wszystkim sakramentem ochrzczonych. Przeznaczona dla mężczyzn i kobiet, którzy zanurzyli się w tajemnicy Chrystusa przez wiarę i chrzest. Jedynie ochrzczeni mogą włączyć się w tę tajemnicę miłosierdzia i łaski jaką jest Eucharystia. Dlatego też niegdyś, katechumeni, czyli osoby przygotowujące się do chrztu świętego, mogli być obecni tylko na początku liturgii eucharystycznej. Kościół wezwał ich i wpisywał pomiędzy członków Kościoła pragnących otrzymać chrzest. Kościół ich przygotowywał, ale nakazywał czekać! Tak więc niegdyś, w chwili, kiedy zaczynała się właściwa modlitwa eucharystyczna katechumeni opuszczali zgromadzenie. Podobnie czynili wielcy pokutnicy, oczekujący rozgrzeszenia. Owi chrześcijanie, z powodu grzechu odłączeni od kościelnej komunii, nie przestali jednak być członkami wspólnoty wiernych, mimo, że nie mogli...
Read More

Hymn – „Chwała na wysokości Bogu”

Dziś jeszcze krótko o hymnie „Chwała na wysokości Bogu”. W liturgii Kościoła zachodniego pojawił się on już w III w. Początkowo odmawiał go wyłącznie papież i tylko w swojej Katedrze na Lateranie podczas celebracji uroczystości Narodzenia Pańskiego. W kolejnych wiekach rozszerzono przywilej śpiewania tego hymnu na wszystkich biskupów, później na wszystkich prezbiterów. Rozszerzono także zakres dni, w których hymn można było wykonywać. Dziś śpiewamy lub odmawiamy ten hymn wszyscy, w czasie uroczystości i świat poza niedzielami Adwentu i Wielkiego Postu. Należy pamiętać, że w czasie recytowania lub śpiewu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, w dwóch miejscach na wezwanie imienia Jezusa Chrystusa, wszyscy czynimy lekki ukłon na znak czci oddawanej Synowi Bożemu. Nie uderzmy się w piersi zaś, gdy wypowiadamy wezwanie „Baranku Boży”....
Read More

Milczenie i śpiew w liturgii

Milczenie Akt pokuty – wtedy uświadamiamy sobie nasze grzechy i ogrom miłosierdzia Bożego. Po czytaniach lub homilii, gdy osobiście rozważamy, to, co usłyszeliśmy w Liturgii Słowa Po śpiewach na Komunię milczenie jest czasem na osobistą modlitwę . Śpiew Śpiew w liturgii nie jest dla osobistych popisów śpiewaczych czy artystycznych, a także nie służy ogłuszaniu zgromadzonych. Śpiew wyzwala i sprawia poczucie wspólnotowego przeżywania misterium Chrystusa i Kościoła. Dlatego od samej pieśni początkowej angażujmy wszystkie siły do śpiewania. Szczególnie uczulam na śpiew w czasie komunii. Sama nazwa communio mocno akcentuje wspólnotowe przeżycie. Niech wspólny śpiew osób siedzących w ławce, idących w procesji komunijnej, by przyjąć Ciało Pańskie oraz tych, którzy już spożyli Chrystusa będzie widzialnym znakiem jedności. Po śpiewie na dziękczynienie znajdzie się czas, by w ciszy osobiście modlić się...
Read More

Szkoła liturgiczna

Msza Święta nie jest własnością kapłana ani Ludu Bożego. Ona jest darem Boga w Trójcy Jedynego dla Kościoła. Sprawowanie Mszy świętej, zostało tak uporządkowane, by wszyscy uczestnicząc w niej zgodnie ze swoim miejscem we wspólnocie i ze swoją godnością Kościoła, czerpali stąd coraz obfitsze owoce. Eucharystię więc sprawuje kapłan wraz z wiernymi, w imieniu Boga oraz Kościoła i tylko Kościołowi, w znaczeniu władzy urzędowej biskupów, przysługuje prawo i obowiązek czuwania nad Liturgią, aby była właściwie sprawowana. Zatem nikomu, z własnej pobożności nie wolno wprowadzać do Mszy Świętej osobistych pomysłów i pragnień. Dlatego w ogłoszeniach parafialnych będziemy przypominać przepisy Kościoła, aby uczestnictwo w eucharystycznym zgromadzeniu, jako pamiątce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, prowadziło do uczestnictwa świadomego, czynnego i pełnego....
Read More