GRUPA LEKTORSKA

W naszej parafii istnieje wieloletnia tradycja, zgodnie z którą czytania biblijne podczas Eucharystii są czytane przez dorosłych wiernych świeckich, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Aktualnie grupa liczy kilkanaście osób, które raz w miesiącu odbywają spotkanie formacyjne i ustalają harmonogram pracy na najbliższy czas. Grupa ma charakter otwarty zatem mile widziane są osoby chętne do włączenia się w tę wyjątkową posługę na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

LEGION MARYI

Legion Maryi został założony przez Pana Franka Duffa – irlandczyka – urzędnika ministerstwa finansów w Irlandii. Frank Duff urodził się 7 lipca 1889. 7 września 1921 powołał do istnienia w Dublinie – stolicy Irlandii Stowarzyszenie Legionu Maryi. Duchowym celem Stowarzyszenia jest upodabnianie się do Maryi, aby pełniej uwielbiać Boga i skuteczniej przekazywać Go światu. Obowiązkiem Stowarzyszenia jest ścisła współpraca z duchowieństwem Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny. W formacji Stowarzyszenia kładzie się mocny nacisk na rozwój życia modlitwy członków, gorliwe życie sakramentalne i kult Matki Bożej. Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie. Legion zrzesza kobiety i mężczyzn w różnym wieku. Znane są także młodzieżowe i dziecięce prezydia Legionu Maryi. Sama nazwa „LEGION” sugeruje stałą obecność, gotowość do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w głoszeniu z Maryją Dobrej Nowiny światu, czego szczególnym wyrazem jest coroczne święto Legionu Maryi „ACIES”. Legioniści oprócz codziennych środków uświęcania, jakimi są modlitwa i częsta Eucharystia, jedna część różańca zobowiązują się do odprawienia raz w roku rekolekcji, wzięcia udziału w pielgrzymce, odprawiania w każdym miesiącu dnia skupienia. Apostolat Legionu Maryi ma różne formy. W ramach nowej ewangelizacji starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy ćw. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o Orędownictwie Maryi – Niepokalanej Pośredniczki Łask, która jest Patronką ruchu. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w sakramentach ćw. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca ćw. poruszeniem w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie. WWW Legion Maryi

MINISTRANCI

Ministrant (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim osoba posługująca przy celebracji Mszy ćw. oraz sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (błogosławieństwach, pogrzebach, nabożeństwach itp.). Kandydaci na ministrantów po okresie przygotowawczym, który w naszej parafii trwa ok. roku, są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji (w 2010 roku do posługi zostało przyjętych 9 chłopców). Aktualnie w naszej parafii posługę przy ołtarzu pełni ok. 20 ministrantów (3 spośród nich przygotowuje się do przyjęcia posługi lektora) i jeden kandydat. Do Liturgicznej Służby Ołtarza należy także 2 ceremoniarzy parafialnych ustanowionych przez ks. biskupa Mieczysława Cisło: p. Robert Maj i p. Bartek Mazurek, których zadaniem jest przygotowanie asysty i oprawy liturgicznej większych uroczystości: odpusty, Triduum, bierzmowanie i innych. Ministranci spotykają się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych koordynowanych przez ceremoniarza parafialnego P. Roberta Maja, podczas których zgłębiają wiedzę na temat Liturgii i służby przy Ołtarzu. Wszystkich chętnych, którzy pragną służyć przy ołtarzu zapraszamy na spotkania formacyjne w każdy wtorek po wieczornej Mszy św.

PODWÓRKOWE KOŁA RÓŻAŃCOWE

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci powstały w 1997 r. Założycielką jest Madzia Buczek zamieszkała w Łaziskach Górnych. Pierwsze kółko różańcowe założyła u siebie na podwórku, gdy miała osiem lat. Dzięki gościnności Radia Maryja (audycje w każdą sobotę o 19.30, również w TV Trwam) dzieło zaczęło się rozwijać – w całym kraju i na świecie powstawały podobne Kółka. Dzieci należące do Podwórkowych Kółek Różańcowych otrzymują od Madzi legitymacje. Obecnie na świecie jest zaangażowanych w ten ruch ponad 125 tysięcy dzieci. W naszej parafii Podwórkowe Kółko Różańcowe powstało w maju 2004 roku z inicjatywy ks. Andrzeja Serafińczuka. Obecnie opiekę duchową sprawuje ks. Grzegorz Zadrożny. Do Kółka należy 24 dzieci i funkcjonuje ono w dwóch grupach: jedna w Jastkowie, druga w Sieprawicach. W Podwórkowych Kołach Różańcowych modlimy się w następujących intencjach

  • za Ojca św. o zdrowie i potrzebne łaski
  • za wszystkich biskupów i kapłanów
  • za Radio Maryja i jego założyciela
  • za naszą Ojczyznę
  • za misje
  • za dzieci nienarodzone
  • o nawrócenie grzeszników
  • o rozwój Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu albo częściej. Na spotkanie składa się część modlitewna i radosny poczęstunek. Zobowiązanie dzieci to: codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca świętego w w/w intencjach, w grupie lub osobno w domu. Podwórkowe Kółka Różańcowe wyjeżdżają na coroczną pielgrzymkę na Jasną Górę – w drugą niedzielę czerwca. Na co dzień, oprócz Księdza, Kółkiem zajmuje się Oaza Rodzin. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod następujące numery telefonów: 5020473 i 5022254. Serdecznie zapraszamy – Oaza Rodzin.

Opracowała B. Polak

OAZA RODZIN

Domowy Kościół jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło- Życie. Założycielem Ruchu był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, a w rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z nim siostra Jadwiga Skudra RSCJ (Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa – Siostry Sacré Coeur). Duchową kolebką i stolicą Domowego Kościoła jest Krościenko nad Dunajcem, wspólnota ma także swoje pismo formacyjne w postaci kwartalnika „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”, wydawany od 1975 roku. Znakiem Domowego Kościoła (tak jak i całego Ruchu Światło Życie) są greckie słowa „FOS” (światło) i „DZOE” (życie), wpisane w znak krzyża, zaś jego patronką jest Maryja jako Niepokalana Matka Kościoła . Wspólnotę Domowego Kościoła tworzą tzw. Kręgi, składające się z kilku (max.7) małżeństw, wspierających się wzajemnie. Domowy Kościół to propozycja dążenia do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Bardziej konkretnie sformułowanym celem Ruchu jest odnowa małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do życia Słowem Bożym i modlitwą, życia sakramentalnego, dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi oraz postawy służby we wspólnocie Kościoła – według otrzymanych darów. A jak to realizujemy w praktyce? Stając się członkami Domowego Kościoła zobowiązujemy się do codziennej osobistej, małżeńskiej i rodzinnej modlitwy, staramy się regularnie czytać Pismo Święte, regularnie rozmawiamy ze współmałżonkiem o trudnych sprawach w formule tzw. Dialogu Małżeńskiego, pracujemy nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną oraz staramy się przynajmniej raz w roku wyjechać na rekolekcje formacyjne (tzw. oazę). W naszej parafii Krąg Domowego Kościoła powstał w 1994 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Jana Żukowskiego. Obecnie w Kręgu jest 7 małżeństw, którymi, jako moderator, opiekuje się ks. Grzegorz Zadrożny. Parą prowadzącą są Magdalena i Krzysztof Jaszkowie z Piotrawina. Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych, na których dzielimy się doświadczeniami w realizacji zobowiązań wspólnotowych, razem się modlimy, czytamy Ewangelię, ale nie brak również przyjacielskich rozmów o życiu codziennym, o naszych kłopotach i radościach. Ponadto w każdą czwartą niedzielę miesiąca bierzemy czynny udział w Mszy Św. o godz. 9.30, zajmując się Jej pełną oprawą liturgiczną. Staramy się też pomagać potrzebującym i dawać przykład radosnego i pełnego sensu życia chrześcijańskiego. Wszystkich, których zainteresował Ruch Domowego Kościoła i chcieliby się dowiedzieć o nim więcej, zapraszamy na stronę internetową www.dk.oaza.org.pl. Bliższych i wyczerpujących informacji udzielą także Magdalena i Krzysztof Jaszkowie (tel. 50-22-120) lub ks. Grzegorz Zadrożny.

Opracowała A. Pochroń

RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza. Wspomaga pracę duszpasterską, wyraża swoje opinie, wysuwa różnego rodzaju propozycje. Działania podejmuje w porozumieniu z duszpasterzami. Członkowie Rady Duszpasterskiej wchodzą w skład poszczególnych komisji, które przyczyniają się do efektywniejszej działalności Rady:

Komisja Liturgiczna
Komisja Charytatywna
Komisja d/s Dzieci i Młodzieży
Komisja d/s Środków Społecznego Przekazu