Ks. Jan Żukowski ur. 18.06.1938 r. w Roziencinie na terenie Parafii Wojsławice pow. Chełm Lubelski. Rodzicami byli Feliksa z d. Kontek i Józef Żukowski, pracujący na roli. Naukę rozpoczął we wrześniu 1945 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w Roziencinie. Po roku edukacji, zaliczając klasę I i II, przeszedł do Publicznej Szkoły Powszechnej w Wojsławicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1951 podjął naukę w Liceum Biskupim w Lublinie. Będąc w klasie XI został przyjęty na Kurs Wstępny w Lubelskim Seminarium Duchownym w Lublinie. Po ukończeniu Liceum Biskupiego Niższego Seminarium Duchownego, mając tylko świadectwo ukończenia szkoły, bez praw państwowych, w roku 1955 wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego. Po przewrocie październikowym w roku 1956 zaistniała możliwość zdawania matury państwowej. Korzystając z tej okazji w maju 1957 roku zdał egzamin dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego dla eksternów przed Państwową Komisja Egzaminacyjną w Lublinie. W czasie studiów w seminarium duchownym otrzymał z rąk ks. biskupa Henryka Strąkowskiego święcenia subdiakonatu (17.12.1960) a następnie diakonatu (12.11.1961). Po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Piotra Kałwy 9.04.1961 r. a następnie został skierowany ustnie na zastępstwo do pracy duszpasterskiej w parafii N.S.P.J. w Lublinie (od 3.05 do 15.06.1961). Po zakończeniu roku szkolnego w czerwcu 1961 r. otrzymał nominację na wikariusza w Parafii Jastków. Po roku pracy w parafii został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii w zakresie Historii Kościoła. Trzyletnie studia zakończył uzyskaniem tytułu magistra i licencjata teologii, pisząc pracę „Dzieje Parafii Wojsławice do roku 1914”. W lipcu 1965 r. został skierowany jako wikariusz do Parafii św. Michała w Lublinie. Po dziewięciu latach w sierpniu 1974 r. powrócił do Jastkowa jako administrator parafii przy ks. proboszczu Ludwiku Koziejowskim. Po przeniesieniu ks. Koziejowskiego na emeryturę w styczniu 1977 r., ks. biskup Bolesław Pylak przekazał ks. Żukowskiemu prawa i obowiązki proboszcza tejże Parafii. Wyrażając uznanie dla pracy w Parafii, ks. biskup Bolesław Pylak w maju 1985 r. mianował ks. Żukowskiego kanonikiem honorowym świetnej Kapituły Kolegiaty Zamojskiej, a w marcu 1995 r. kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Archikatedry Lubelskiej. Na osobistą prośbę, przedłożoną ks. arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu w maju 2004 r., został zwolniony z administracji, którą przekazano ks. Pawłowi Kuziole i pozostawiony nadal do pracy w Parafii jako proboszcz a od 1 lipca 2008 r., jako proboszcz senior.