Po prostu szkoła

Principia:

Tak dokładnie tłumaczy się z łaciny to słowo (schola), ale w kontekście religijnym oznacza grupę, która przewodniczy śpiewom podczas liturgii. Jest to zatem zacne, ale i odpowiedzialne zajęcie. A szkoła? Jak najbardziej! Dobrego warsztatu wokalnego, rozumienia ducha liturgii i dojrzałego w niej uczestniczenia.

Struktura:

Nasza ekipa ma swoje początki w 2000 r., kiedy to wczesna wiosną razem z pięcioma (sic!) osobami odbyliśmy spotkanie organizacyjne. Od tego czasu trwają regularne próby /no może z małymi przerwami/ i systematyczny rozwój liczebny /no, czasem regres :(/. W różnych okresach funkcjonowały niezależnie dwie schole: dziecięca i młodzieżowa, które po połączeniu dały zasadniczy trzon obecnie funkcjonującej scholi młodzieżowej. Tak też jest i dzisiaj.

Etos:

Podstawowy profil naszej działalności jest zgodny z pierwotnym znaczeniem słowa: schola, jednak nie mniej chętnie uczestniczymy w festiwalach, spotkaniach okolicznościowych zwizzanych z rokiem liturgicznym, czy uroczystościami państwowymi.

Warsztat:

W lipcu 2004 roku kilka osób uczestniczyło w warsztatach wokalnych w Krakowie i wtedy zrodził się pomysł zorganizowania takich warsztatów na miejscu dla całej scholi. Warsztaty, odjazdowe i ciekawe, prowadziła p. Maria Lamers – mistrzyni od emisji głosu i tejże nauczycielka w Krakowskiej Szkole Jazzu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że stanowią one już małą tradycję i są w harmonogramie działalności scholi – od 2004 roku odbywają się rokrocznie. W 2008 roku wszyscy chętni mogli poznać podstawy Speech Level Singing pod okiem pierwszej instruktorki w Polsce – Sonii Lachowolskiej. W sierpniu 2009 i 2010 roku miały miejsce następne, również pod kierunkiem p. Sonii. Według tej metody pracują, a przede wszystkim śpiewają, znane gwiazdy: Al Jarrau, Steve Wonder, Michael Jackson(+), Barbara Straisand i wiele innych. W roku 2011, tym razem w lipcu, kształciliśmy umiejętności wokalne pod okiem p. Sylwii Piotrowskiej – znanej lubelskiej wokalistki i staramy się tę współpracę kontynuować.