Milczenie

    • Akt pokuty – wtedy uświadamiamy sobie nasze grzechy i ogrom miłosierdzia Bożego.

    • Po czytaniach lub homilii, gdy osobiście rozważamy, to, co usłyszeliśmy w Liturgii Słowa

    • Po śpiewach na Komunię milczenie jest czasem na osobistą modlitwę

      .

Śpiew

Śpiew w liturgii nie jest dla osobistych popisów śpiewaczych czy artystycznych, a także nie służy ogłuszaniu zgromadzonych. Śpiew wyzwala i sprawia poczucie wspólnotowego przeżywania misterium Chrystusa i Kościoła. Dlatego od samej pieśni początkowej angażujmy wszystkie siły do śpiewania. Szczególnie uczulam na śpiew w czasie komunii. Sama nazwa communio mocno akcentuje wspólnotowe przeżycie. Niech wspólny śpiew osób siedzących w ławce, idących w procesji komunijnej, by przyjąć Ciało Pańskie oraz tych, którzy już spożyli Chrystusa będzie widzialnym znakiem jedności. Po śpiewie na dziękczynienie znajdzie się czas, by w ciszy osobiście modlić się