Msza Święta nie jest własnością kapłana ani Ludu Bożego. Ona jest darem Boga w Trójcy Jedynego dla Kościoła. Sprawowanie Mszy świętej, zostało tak uporządkowane, by wszyscy uczestnicząc w niej zgodnie ze swoim miejscem we wspólnocie i ze swoją godnością Kościoła, czerpali stąd coraz obfitsze owoce. Eucharystię więc sprawuje kapłan wraz z wiernymi, w imieniu Boga oraz Kościoła i tylko Kościołowi, w znaczeniu władzy urzędowej biskupów, przysługuje prawo i obowiązek czuwania nad Liturgią, aby była właściwie sprawowana. Zatem nikomu, z własnej pobożności nie wolno wprowadzać do Mszy Świętej osobistych pomysłów i pragnień. Dlatego w ogłoszeniach parafialnych będziemy przypominać przepisy Kościoła, aby uczestnictwo w eucharystycznym zgromadzeniu, jako pamiątce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, prowadziło do uczestnictwa świadomego, czynnego i pełnego.