DZIECI PRZYJMUJĄCE PO RAZ PIERWSZY KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ W NIEDZIELĘ 12 LIPCA

Marcel Adamczyk

Jan Kaczor

Adam Karpiński

Kacper Kozak

Paweł Kusyk

Marcel Lubisz

Natalia Michalak

Julia Osipacz

Dominik Pacek

Piotr Pełka

Julia Poleszak

Nadia Turczyn

Kamil Wawerski

Amelia Woźniak

Zofia Sokal

Aleksandra Ziętek

Wszyscy parafianie stanowimy wspólnotę Kościoła lokalnego. Uczestnicząc więc w radości dzieci i ich rodzin, módlmy się za nich, aby wzrastały w łasce u Boga i u ludzi.