Z ogłoszeń z 4 października 2020 r.

W ramach Parafialnej Szkoły Liturgicznej przypomnienie odnoszące się do przyjmowania Komunii Św. Eucharystia jest zbiorem znaków i słów, które ukazują Kościół jako wspólnotę. W centrum naszego zgromadzenia, które zostało zwołane przez Boga jest Jezus Chrystus, uwielbiony Pan, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. On wprowadza nas w życie Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Św. Liturgia Mszy św. ukazuje nam, że wspólnota Kościoła jest w drodze do spotkania z Bogiem. Przychodzimy do Niego, ale też idziemy przez życie, aby na końcu czasów spotkać się z Nim w niebie. Dlatego przystępowanie do komunii św. stanowi formę procesyjną. Bracia i siostry podążają obok siebie, aby przyjdź eucharystyczny chleb i wspierać się na drodze życia. Takie rozumienie Mszy św. sprawia, że przystępując do komunii św. nie klękamy, ale ze złożonymi na piersi w kształcie krzyża ramionami podchodzimy do kapłana. Bardzo więc proszę, aby zachować jedność znaków, wyrażających wspólnotę Ludu Bożego i nie wprowadzać duchowego zamieszania w eksponowaniu prywatnej pobożności w formie klękania w czasie komunii. Proszę pamiętać, że Msza św. nie jest prywatną własnością, ale z woli samego Chrystusa Kościół jest depozytariuszem i strażnikiem Eucharystii.