KOMUNIKATY PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W JASTKOWIE, 17.10.2020 r.

1.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW OD 17 PAŹDZIERNIKA (OD SOBOTY) W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM

NA NABOŻEŃSTWACH W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ 60 OSÓB.

OSOBY POZOSTAJĄCE NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA SĄ ZOBOWIĄZNE, ABY ZACHOWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY.

2.

ODNOSZĄC SIĘ DO OBOSTRZEŃ ZWIĄZNYCH Z PANDEMIĄ ORAZ ZACHOWUJĄC CIĄGŁOŚĆ PRACY FORMACYJNEJ

I DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII, ZOSTAJE USTALONE:

3.

MSZA ŚW. DLA DZIECI PRZYGOTOWUJACYCH SIĘ DO I KOMUNII ŚW. ORAZ ICH RODZICÓW SPRAWOWANA BĘDZIE OD NIEDZIELI,

18 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 1315.

4.

NIEDZIELNA MSZA SW. DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA SPRAWOWANE BĘDZIE OD NASTĘPNEGO TYGODNIA, TO JEST OD 24 PAŹDZIERNIKA, W SOBOTY O GODZ. 1900

5.

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA I NAŁOŻONE RESTRYKCJE SĄ TRUDNE DLA NAS WSZYSTKICH, ALE MUSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE ICH CELEM JEST TROSKA O NASZE ŻYCIE I ZDROWIE.

6.

NIECH TE TRUDNE OKOLICZNOŚCI STANĄ SIĘ MOBILIZACJĄ DO OSOBISTEGO I RODZINNEGO WYSIŁKU W ROZWOJU WIARY. CODZIENNIE PRZED KAŻDĄ MODLITWĄ CZYTAJMY EWANGELIE, ABY PRZEKONAĆ SIĘ, ŻE NASZ ZBAWICIEL NIE POZOSTAWIA NAS SAMYCH, LECZ PRZEZ SŁOWO POSYŁA NAM DUCHA ŚWIĘTEGO.

7.

W ŁĄCZNOŚCI Z CAŁĄ WSPÓLNOTĄ KOŚCIOŁA MÓDLMY SIĘ, ZWŁASZCZA W INTENCJI CHORYCH ORAZ TYCH, KTÓRZY STRACILI SWOICH NAJBLIŻSZYCH. PAMIĘTAJMY TAKŻE O TYCH OSOBACH, KTÓRE POŚWIĘCAJĄ SWOJE ŻYCIE I ZDROWIE W SŁUŻBIE SPOŁECZNEJ – ZA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, W TYM WOJSKA, POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ.

 

Ks. Grzegorz Zadrożny