UWAGA!

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW OD 30 MAJA (od soboty) ZOSTAJE ZNIESIONY LIMIT OSÓB W KOŚCIELE

POZOSTAJE JEDNAK OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA, PRZY POMOCY ODZIEŻY LUB JEJ CZĘŚCI, MASKI ALBO MASECZKI.

Czynność ta nie dotyczy kościelnego, organisty i księży sprawujących liturgię.