OSOBY PRZEBYWAJĄCE W KOŚCIELE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA, PRZY POMOCY ODZIEŻY LUB JEJ CZĘŚCI, MASKI ALBO MASECZKI.

Czynność ta nie dotyczy kościelnego, organisty i księży sprawujących liturgię.

OD 17 MAJA, W EUCHARYSTII W NASZYM KOŚCIELE I OBOK NIEGO, MOŻE UCZESTNICZYĆ 25 OSÓB