Dziś, 26 kwietnia, przeżywamy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XII Tydzień Biblijny pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Inauguracji Tygodnia Biblijnego towarzyszy IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Inicjatywa nawiązuje do przeżywanej niedawno 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i proklamacji Ewangelii, która stała się kamieniem węgielnym polskiego narodu i państwa oraz polskiej kultury. Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

Słowo Boże ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia. Także w obecnym czasie, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z pandemią o globalnym zasięgu, niesie ono siłę zmartwychwstałego Chrystusa i pociechę Ducha Świętego, motywuje do służby i do poświęcenia. Serdecznie zachęcamy, by włączyć się w tę inicjatywę.

Ponieważ ilość obecnych na Mszach świętych jest ograniczona z racji epidemiologicznych, dlatego uroczyste czytanie Ewangelii przenosimy do naszych domów. Podobnie jak w Triuduum Paschalne, zorganizujmy wspólną modlitwę z rodziną, by mocno podkreślić znaczenie czytania i słuchania Pisma Świętego dla wzrostu wiary, nadziei i miłości oraz świadomości wspólnoty Kościoła, pomimo fizycznego oddalenia.

Tekst modlitwy na stronie parafialnej w zakładce „Nabożeństwa domowe w czasie pandemii” : https://jastkow.org/aktualnosci/nabozenstwa-domowe-w-czasie-pandemii/