Przedłużono okres obowiązywania ograniczeń dotyczących udziału w liturgii

W dniu 9 kwietnia 2020 r. przedłużono okres obowiązywania ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19). Dotyczy to także ograniczeń dotyczących udziału w liturgii do 5 osób.

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.
Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020  r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii – obowiązujące w okresie od dnia 31 marca 2020  r. do odwołania
– polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
5 uczestnikówoprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. 2020 poz. 566 par. 9.1 pkt 3]

 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Aktualne zasady i ograniczenia
– https://www.gov.pl/web/koronawirus…

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 19 kwietnia 2020r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu […]
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

por. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r… [Dz.U. 2020 poz. 566 par. 5 pkt 4]