Z zarządzenia Metropolity Lubelskiego
w kwestiach ekonomicznych w związku ze stanem epidemii

Drodzy Bracia Kapłani!

Epidemia koronawirusa postawiła nas wobec sytuacji i trudności, z którymi nigdy dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym  życiu i w naszej kapłańskiej posłudze. Trzeba więc gorącej modlitwy i roztropnej troski zarówno o dobro duchowe, jak i materialne powierzonych nam parafii oraz całej wspólnoty diecezjalnej. Papież Franciszek, przemawiając na pustym Placu Świętego Piotra i nawiązując do Ewangelii o burzy na jeziorze, mówił: „Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem.”

Dziękuję Wam za to, że gorliwie szukacie nowych sposobów i dróg, aby dotrzeć do wiernych ze Słowem Bożym z posługą sakramentalną i ze świadectwem miłości. Proszę Was o przyjęcie zawartych w tym zarządzeniu regulacji i propozycji. Niech nasza solidarność z wiernymi i między nami pomoże nam przetrwać trudny czas, abyśmy wyszli z obecnych doświadczeń przemienieni i umocnieni.

Ograniczenie wydatków i troska o funkcjonowanie parafii:

  1. Należy do minimum ograniczyć wydatki parafii.
  2. Nie należy podejmować nowych inwestycji. Inwestycje rozpoczęte można roztropnie kontynuować lub wstrzymać.
  3. W wypadku zaciągniętego kredytu bankowego można rozważyć złożenie wniosku o jego odroczenie.
  4. Podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego (w gablocie i gazetce parafialnej, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na okolicznościowych drukach). Zachęcić wiernych do składania ofiar na bieżące potrzeby parafii. Nie zapominać o podziękowaniu za złożone ofiary.

Ofiara na wsparcie dla służby zdrowia:

Kapłani wielu diecezji polskich wspierają finansowo służbę zdrowia w tym trudnym czasie pandemii. Serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (biskupów, proboszczów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, kapelanów, emerytów – z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy) o złożenie jałmużny postnej w wysokości przynajmniej 200 złotych na wsparcie jednego ze szpitali w naszym regionie. Kwotę należy przelać na subkonto Archidiecezji: 14 1240 1503 1111 0010 1058 3402 z dopiskiem Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze (na szpital). Powiadomimy o konkretnym celu i efektach zbiórki.

Drodzy Bracia Kapłani! Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjdzie do nas mimo drzwi zamkniętych i powie nam, jak Apostołom: „Pokój Wam!” Niech nam pośle swojego Ducha Świętego, abyśmy w Jego mocy sprostali wyzwaniu i dawali świadectwo o nadziei, którą wlał w nasze serca.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 6 IV 2020 r.

KONTO BANKOWE PARAFII

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski

Al. Warszawska 24

21-002 Panieńszczyzna

Bank Spółdzielczy w Cycowie, Oddział w Jastkowie

Nr rachunku: 08 8191 1042 2008 8001 8887 0001

w tytule przelewu „ofiara na cele kultur religijnego”