W czasie Wielkiego Postu w naszej parafii intencje naszych modlitw, nabożeństw oraz przepowiadanie Słowa Bożego ukierunkowane są szczególnie na dwie tajemnice. Eksponujemy znaczenie Eucharystii i dążymy do tego, aby Msza św. była przeżywana owocnie i z pełnym zaangażowaniem, coraz bardziej rozumnie i z coraz mocniejszą wiarą. Wszystkie nabożeństwa wielkopostne i modlitwy osobiste niech nas prowadzą do takiego rozumienia Eucharystii.

We Mszy św. najpełniej jawi się obraz Kościoła. Dlatego, nawiązując do prac rozpoczynającego się niebawem oficjalnie Synodu Lubelskiego, chcemy poznawać i przyjmować Kościół jako wspólnotę, która została wezwana przez Jezusa Chrystusa. Uwielbiony Syn Boży prowadzi nas do jedności z Przenajświętszą Trójcą. Mocą takiego zjednoczenia będziemy mieli siły i odwagę do budowania właściwych relacji miłości miedzy nami.

W czasie Wielkiego Postu odpowiedzmy na wyzwanie, aby codziennie przed każdą modlitwą osobistą sięgać po Ewangelie, aby czytać i zapamiętywać historię o Jezusie. Aby w ten sposób rozwijać i kształtować swoją osobistą wiarę i wiarę naszej wspólnoty parafialnej.