W ramach Parafialnej Szkoły Liturgicznej aktualnie omawiamy część Mszy Świętej, którą nazywamy Liturgią Słowa. Tu mogą pojawić się pytania: Dlaczego we Mszy Świetnej korzystamy wyłącznie z Pisma Świętego? Dlaczego nie czerpie się z tekstów pism jakiegoś uduchowionego autora, starożytnego albo współczesnego, lub wręcz z papieskich encyklik? Jak już powiedzieliśmy Eucharystia nie jest obrzędem jednym z wielu, tym bardziej nie jest jakimś modlitewnym zebraniem, które moglibyśmy w dowolny sposób organizować. Msza Święta jest zawsze czynnością Kościoła zgromadzonego przez Ducha. Sam Chrystus – Słowo Boga, które stało się ciałem – daje nam do dzielenia się Słowo Boga, Jego Ojca; daje nam w Piśmie Świętym oraz w swoim Ciele wydanym i w swojej krwi przelanej. Dlaczego zaś czytania w Liturgii Słowa pochodzą z różnych części Biblii? Dzieje się tak dlatego, ponieważ dobrane przez Kościół czytania, ukazują całą pełnię Bożego Objawienia. Pełnia Bożego Słowa wybrzmiewa w tych czytaniach, które należy wyjaśniać i ukazywać ich aktualność z tego powodu, że pochodzą z różnych okresów historycznych i różnych czasów, mają różne słownictwo, ale to samo przesłanie: ukazać Boga takim, jakim On sam się przedstawił w Objawieniu. W tej harmonii każdy tekst biblijny jest potrzebny do lepszego odbioru piękna i sensu całości. Czytania zostały przez Kościół dobrane w taki sposób, aby w ciągu trzech lat, zarówno w cyklu niedzielnym, jaki i w dni powszednie, przeczytać najważniejsze teksty Pisma Świętego, aby chrześcijanie zostali wprowadzeni w całość biblijnego przesłania.