Z ogłoszeń parafialnych 19 lipca 2020 – Modlitwa kapłana czyli kolekta.

W ramach PSL czyli Parafialnej Szkoły Liturgicznej kolejna lekcja.

Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, celebrans zwraca się do zgromadzonych: „Módlmy się”. Następuje chwila ciszy, która jest znakiem, że zwracamy się do Boga. Wyrazem naszej modlitewnej postawy jest to, że przekazujemy kapłanowi ustanowionemu przez Chrystusa oraz Kościół pierwszeństwo, aby w naszymi imieniu, w imieniu całego zgromadzenia, zabrał głos i wypowiedział modlitwę. Modlitwę, która zawiera w sobie istotne treści odnoszące się do aktualnej części roku liturgicznego. Nazywamy ją kolektą, zbiórką – bo ona zbiera wszystkie nasze intencje.

Tu warto też zapamiętać, że odprawiana liturgia rozwija się i zmienia zależnie od zaangażowania uczestników. Chwilami jesteśmy aktywni, każdy ze swej strony, zależnie od funkcji w Kościele: ministrant przygotowuje dary ołtarza – chleb i wino, podczas, gdy wśród wiernych odbywa się składka, organista gra, wszyscy zgromadzeni śpiewają. Każdy jest zajęty jakąś czynnością. Ale są też momenty, że jedna osoba czyni coś dla całego zgromadzenia: lektor czyta, kantor lub chór śpiewają, zgromadzenie zaś modli się, słuchając. Przychodzi też taka chwila, kiedy wyświęcony sługa działa w imieniu Chrystusa, pragnąc cały Kościół zjednoczyć wokół swego Pana. Dzieje się to wtedy, gdy kapłan lub diakon głoszą Ewangelię, lub kapłan wypowiada słowa Modlitwy Eucharystycznej. Zatem, zaangażowanie i aktywność każdego członka zgromadzenia przyczynia się do wspólnego dzieła – chwały Kościoła, dziękczynienia Bogu Ojcu, za wielkie rzeczy, które uczynił i nieustannie czyni dla naszego zbawienia przez swojego Syna Jezusa Chrystusa.