Czwartek, 14 maja 2020 r.

MAJÓWKA Z MODLITWĄ O USTANIE PANDEMII KORONAWIRUSA

(w łączności z papieżem Franciszkiem i wszystkimi ludźmi dobrej woli)

Każda modlitwa i w każdej formie, jest momentem, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy niewystarczalni i jak mocno potrzebujemy Boga. Stając w obecności Boga w domowej modlitwie – a znakiem Jego obecności jest Księga Biblii – wyznajemy wiarę, że Ojciec ofiarował nam wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, dając nam swojego Syna. Syn Boży przyjął ludzkie ciało i umarł na krzyżu, aby wydobyć nas z niewoli grzechu. Modlitwa utwierdza nas w tej wierze. Nasze patrzenie na świat i nasze potrzeby jednak jest ograniczone, dlatego po ludzku zwracamy się do Boga prosząc Go. W ten sposób, nie próbujemy Mu wyrwać łask, które On miałby zazdrośnie strzec, ani przekonać Go, że czegoś potrzebujemy (Bóg doskonale nas zna, i nasze potrzeby), ani przekupić własnym staraniem. Modlitwa służy nam, abyśmy jeszcze mocniej uwierzyli, że Bóg nas miłuje i opiekuje się nami w każdej chwili, nawet trudnej i bolesnej. Z taką wiarą, nadzieją i ufnością módlmy się o ustanie pandemii koronawirusa.

____________________________________________________

  1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

  1. Z Księgi Hioba (19,1-27): Triumf wiary człowieka opuszczonego

Hiob na to odpowiedział i rzekł:
2 «Dokąd mnie dręczyć będziecie
i gnębić waszymi słowami?
3 Dziesiąty raz mnie znieważacie.
Nie wstyd wam nade mną się pastwić?
4 Gdybym naprawdę zbłądził,
tkwiłaby we mnie nieprawość.
5 Jeśli naprawdę chcecie triumfować,
próbujcie dowieść mi ohydy.
6 Wiedzcie, że Bóg mnie pognębił,
swe sieci rozstawił wokoło.
7 Gdy krzyknę: „Gwałt” – nie ma echa,
„Ratunku!” – ja nie mam prawa.
8 Drogę mi zamknął – nie przejdę;
na ścieżkach ciemności roztoczył.
9 Pozbawił mnie całkiem godności,
koronę zerwał mi z głowy,
10 wszystko poburzył. Odchodzę.
Nadzieję mi podciął jak drzewo.
11 Zapłonął na mnie swym gniewem,
za wroga mnie swego poczytał.
12 Przybyły wszystkie hufce,
wytyczyły drogę przeciwko mnie
i oblegają mój namiot.
13 Bracia ode mnie uciekli,
znajomi stronią ode mnie,
14 najbliżsi zawiedli i domownicy,
zapomnieli mnie goście mego domu.
15 Dla moich służebnic jam obcy,
stałem się w ich oczach nieznany.
16 Na sługę wołałem bez skutku,
me usta musiały go prosić,
17 żonie mój oddech niemiły,
i cuchnę własnym dzieciom,
18 gardzą mną nawet podrostki,
szydzą, gdy staram się podnieść.
19 Odrazę wzbudzam u bliskich,
nastają na mnie kochani.
20 Do skóry, do ciała przylgnęły mi kości,
ocaliłem [tylko] ciało moich dziąseł.
21 Zlitujcie się, przyjaciele, zlitujcie,
gdyż Bóg mnie dotknął swą ręką.
22 Czemu, jak Bóg, mnie dręczycie?
Nie syci was wygląd ciała?
23 Któż zdoła utrwalić me słowa,
potrafi je w księdze umieścić?
24 Żelaznym rylcem, diamentem,
na skale je wyryć na wieki?
25 Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje,
na ziemi wystąpi jako ostatni.
26 Potem me szczątki skórą odzieje,
i ciałem swym Boga zobaczę.
27 To właśnie ja Go zobaczę,
moje oczy ujrzą, nie kto inny;
moje nerki już mdleją z tęsknoty.

 

  1. Po czytaniu modlitwa: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

 

  1. LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, eleison.                         Chryste, eleison. Kyrie, eleison

Chryste, usłysz nas.                      Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                            zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,           zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                            zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,                 zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,                                    módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,                     módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,                  módl się za nami.

Matko Chrystusowa,                             módl się za nami.

Matko Kościoła,                                   módl się za nami.

Matko łaski Bożej,                               módl się za nami.

Matko miłosierdzia                              módl się za nami.

Matko nieskalana,                                módl się za nami.

Matko najczystsza,                              módl się za nami.

Matko dziewicza,                                 módl się za nami.

Matko nienaruszona,                            módl się za nami.

Matko najmilsza,                                 módl się za nami.

Matko przedziwna,                               módl się za nami.

Matko dobrej rady,                              módl się za nami.

Matko Stworzyciela,                            módl się za nami.

Matko Zbawiciela,                                módl się za nami.

Panno roztropna,                                 módl się za nami.

Panno czcigodna,                                módl się za nami.

Panno wsławiona,                                módl się za nami.

Panno można,                                      módl się za nami.

Panno łaskawa,                                   módl się za nami.

Panno wierna,                                     módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości,               módl się za nami.

Stolico mądrości,                                módl się za nami.

Przyczyno naszej radości,                    módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego,                  módl się za nami.

Przybytku chwalebny,                          módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności,              módl się za nami.

Różo duchowna,                                  módl się za nami.

Wieżo Dawidowa,                                módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej,                      módl się za nami.

Domie złoty,                                       módl się za nami.

Arko przymierza,                                 módl się za nami.

Bramo niebieska,                                 módl się za nami.

Gwiazdo zaranna,                                módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,                          módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,                           módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych,                 módl się za nami.

Wspomożenie wiernych,                       módl się za nami.

Królowo Aniołów,                                módl się za nami.

Królowo Patriarchów,                          módl się za nami.

Królowo Proroków,                              módl się za nami.

Królowo Apostołów,                            módl się za nami.

Królowo Męczenników,                         módl się za nami.

Królowo Wyznawców,                          módl się za nami.

Królowo Dziewic,                                módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych,              módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,    módl się za nami.

Królowo wniebowzięta,                        módl się za nami.

Królowo różańca świętego,                  módl się za nami.

Królowo rodzin                                    módl się za nami.

Królowo pokoju,                                  módl się za nami.

Królowo Polski,                                   módl się za nami.

Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,         przepuść nam, Panie.

Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,         wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,         zmiłuj się nad nami.

 

K.: Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja.

W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

Módlmy się: Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

 

  1. Modlitwa: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”

 

  1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.