20-26 kwietnia 2020 r.

Propozycje codziennych modlitw na kolejne dni okresu wielkanocnego.

 1. Przeżyliśmy czas Wielkiego Tygodnia. Na stronię internetowej parafii pojawiały się propozycje modlitw rodzinnych, które, ufam, pomogły zagospodarować czas w domu, aby nie stracić kontaktu z Bogiem, a wręcz przeciwnie, by przekonać się, że, choć oddzieleni od świątyni i sakramentów, nie przestajemy wierzyć, że Bóg nam błogosławi.
 2. Teraz jesteśmy wezwani do osobistego starania, aby już z mniejszą pomocą księdza organizować życie modlitewne rodziny. Oczywiście w zakładce „Nabożeństwa domowe w czasie pandemii” na stronie internetowej naszej parafii, będą pojawiały się podpowiedzi i propozycje, ale ciężar obowiązku organizacji modlitewnej spoczywa już na rodzicach i dorosłych dzieciach.
 3. O czym należy pamiętać? Modlitwa, jak każda sprawność, potrzebuje systematyczności. Należy więc ustalić konkretny czas. Najlepiej, jakby w ciągu tygodnia, godzina była podobna. Rano i wieczorem. Nie musi to być długi czas, który poświęcamy modlitwie. Ważne, by modlitwa była systematyczna. To oznacza, że nie należy się bać przerywać wykonywanej pracy, aby zwołać wszystkim na krótkiej modlitwie.
 4. Propozycje modlitwy wydają się proste i monotonne. Takie mają być, aby modlitwa stała się przyzwyczajeniem, aby odbywała się niezależnie od samopoczucia czy też nastroju. Ważne to jest przede wszystkim dla dzieci i … mężczyzn.
 5. Sercem modlitwy jest czytanie i słuchanie Słowa Bożego. Dlatego w eksponowanym miejscy księga Biblii powinna się znajdować i tam powinna odbywać się modlitwa. Pismo Święte jest znakiem Chrystusa, Słowo Boże w Nim zwarte jest Chrystusem. Dlatego spotkanie modlitewne w domu nie jest jałowe.
 6. Pamiętajmy, że o skuteczności modlitwy nie stanowią nasze odczucia, tylko wiara. Jeśli wiara podpowiada nam, że Bóg jest z nami (skąd to wiemy? Z Pisma Św.), to tak rzeczywiście jest; jeżeli wiara mówi nam, że On wysłuchuje naszych próśb, tak jest rzeczywiście. Jezus mówił, że „pozostaje z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” – nie mówił, że będziemy to odczuwać.
 7. Z doświadczenia świętych i nauczania Kościoła wiemy, że im trudniej modlić się (a my wtedy nie rezygnujemy z modlitwy), nawet kiedy są to mechanicznie wypowiadane formuły, tym modlitwa jest skuteczniejsza.
 8. Zadaniem modlitwy jest przekonać nas osobiście, że Bóg jest dobry i daje nam odpowiednie dary, które są nam potrzebne do zbawienia. Na modlitwie nie przekonujemy Boga – On wie czego nam potrzeba.
 9. Skoro sercem modlitwy jest Słowo Boże, w okresie wielkanocnym proponuję lekturę Dziejów Apostolskich. Ta księga Nowego Testamentu opowiada nie tyle historię apostołów, ile raczej opisuje ich świadectwo o Jezusie Zmartwychwstałym oraz życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, zrodzonych z tego świadectwa.

Struktura codziennych, porannych i wieczornych, modlitw:

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wyznanie wiary:
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Czytanie z Pisma świętego:
 2. Po czytaniu modlitwa: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
 3. Modlitwa o umocnienie na czas pandemii: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. Modlitwa: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”
 2. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

____________________________________________________

Fragmenty Dziejów Apostolskich na kolejne dni – teksty będą czytane po kolei. Księgi Pisma Świętego podzielone są na rozdziały – duże cyfry. Przy niektórych zdaniach w tekście ksiąg, mamy małe numerki – to numery wersetów.

Przykład: Dz 5, 7-14

Wyjaśnienie skrótów: Dz – Księga Dziejów Apostolskich

5 – pierwsza cyfra po skrócie nazwy księgi oznacza rozdział. Po numerze rozdziału zawsze jest przecinek (,). Tu mamy więc: rozdział 5.

7 – pierwsza cyfra po przecinku oznacza początkowy werset fragmentu: Tu mamy więc: od wersetu 7.

– myślnik między cyframi oznacza kontynuację pierwszego wersetu, więc możemy go odczytywać jako „do”

14 – końcowy werset fragmentu

Podany przykład: Dz 5, 7-14 odczytujemy: Fragment z Dziejów Apostolskich, z piątego rozdziały, wersety od siódmego do czternastego.

____________________________________________________

Fragmenty na tydzień Oktawy Wielkanocy:

____________________________________________________

Poniedziałęk, 20 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 4,32-37

Modlitwa wieczorna: Dz 5, 1-11

____________________________________________________

Wtorek, 21 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 5,12-16

Modlitwa wieczorna: Dz 5, 17-32

____________________________________________________

Środa, 22 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 5,33-42

Modlitwa wieczorna: Dz 6, 1-7

____________________________________________________

Czwartek, 23 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 6,8-15

Modlitwa wieczorna: Dz 7, 51-60

____________________________________________________

Piątek, 24 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 8,1-8

Modlitwa wieczorna: Dz 8, 4-25

____________________________________________________

Sobota, 25 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 8,26-39

Modlitwa wieczorna: Dz 9, 1-19

____________________________________________________

Niedziela, 26 kwietnia. Modlitwa poranna: Dz 9,19-31

Modlitwa wieczorna: Dz 9, 32-43

____________________________________________________