WIELKI SOBOTA

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Nie możemy w tym czasie odwiedzić kościoła, ale w liturgii domowej módlmy się wspólnie – duchowo złączenie z całą parafią i duszpasterzami, z naszą archidiecezją i całym Kościołem Powszechnym. Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy świętej i jest to czas tęsknoty za Chrystusem, który przez ciszę swego grobu wzywa do nawrócenia.

Tego dnia przyzwyczajeni byliśmy do święcenia pokarmów. Z powodu okoliczności zagrożenia koronawirusem obrzęd ten przenosimy do domów na Niedzielę Wielkanocną, przed śniadaniem. Stosowne teksty modlitw będą przygotowane jutro na naszej stronie internetowej.

Propozycje modlitw domowych.

Oglądając transmisję obrzędów liturgicznych w TV lub intrenecie pamiętajmy o zasadach sprzyjających owocności modlitwy:

 1. Odpowiednio przygotować miejsce transmisji Mszy św. lub nabożeństwa.
 2. Wyznaczony czas musi być poświęcony tylko modlitwie. W tym czasie nie zajmujemy się innymi czynnościami.
 3. Zadbać o stosowny ubiór – proponowałbym odświętny – to także ma swoje znaczenie.
 4. Zadbać o rozsądne miejsca – ciężko modli się w wygodnym fotelu; pomyśleć o właściwym usposobieniu dzieci; przewietrzyć miejsce, w którym odbywa się modlitwa.
 5. Przygotować Biblię i wyeksponować Ją odpowiednio – to znak obecności Zbawiciela.
 6. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia mogą służyć teksty komentarzy oraz konferencji przygotowanych na stronie internetowej naszej parafii i zakładce aktualności lub na stronie parafialnej na fecebooku.

 

 

Modlitwa poranna

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…
 2. Wstęp: Dzisiaj w Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Nie możemy w tym czasie odwiedzić kościoła, ale w liturgii domowej módlmy się wspólnie – duchowo złączeni z całą parafią i duszpasterzami, z naszą archidiecezją i całym Kościołem Powszechnym.

Maryjo, która w tym czasie ciszy i bólu wytrwałaś w przekonaniu, że wszystko, co Bóg zamierzył musi się spełnić; daj nam siły i męstwo do kroczenia za Chrystusem, w trudzie i znoju dnia codziennego, w cierpieniach, które hartują naszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech Pismo Święte tu wystawione będzie trwałym znakiem obecności Twojego Syna w naszej rodzinie. Pobudzaj nas i wspieraj, abyśmy potrafili każdego dnia czytać i zapamiętywać Ewangelię Twojego Syna.

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według św. Mateusza. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił.» Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym». Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.

Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: «Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: „Po trzech dniach powstanę”. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: „Powstał z martwych”. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze». Rzekł im Piłat: «Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie». Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.

 1. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
 2. 10 różańca – Śmierć Jezusa na krzyżu.
 3. W Imię Ojca i Syna…

 

 

Modlitwa popołudniowa – około godziny 1500

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…
 2. Wstęp. W czasie Wielkiej Soboty, między cierpieniem Krzyża i radością Paschy, uczniowie doświadczają milczenia Boga, ciężar jego pozornej porażki, rozpaczy z powodu nieobecności nauczyciela, który – po ludzku sądząc – dostał się do niewoli śmierci. Maryja zaś w tym czasie czuwa w oczekiwaniu. Nie traci wiary w spełnienie obietnicy Bożej i w moc nadziei, która wskrzesza umarłych. U uczniów Jezusa rozpoznajemy zagubienie, tęsknoty i lęki, tak typowe dla naszego życia. U Matki Bożej zaś oczekiwanie, nadzieję oraz wiarę przeżywaną jako nieprzerwane podążanie w stronę tajemnicy.

Maryja, Panno Wierna pomóż nam odkryć pierwszeństwo działania Bożego i naucz pełnego wiary wsłuchania się w Jego Słowo. U Oblubienicy mesjańskiego wesela pozwól na dostrzec wartość komunii, która jednoczy nas jako Kościół za pośrednictwem Przymierza, przypieczętowanego krwią Jezusa. Chcemy z Tobą żyć w nadziei na królestwo, które ma nadejść, a jego nadejście jest pewne. Maryja, Matko Ukrzyżowanego rozbudź w nas pragnienie łaski, dla której On za nas umarł. Matka Pana pomagaj nam odczytać nasz czas, czas wiary, nadziei i miłości, czas dojrzewania do świętości.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ojcze nasz.

Zdrowaś Maryjo.

Wierzę w Boga.

 1. W pozycji stojącej:

Z Ewangelii według św. Łukasza: Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.

Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu.

 1. Kontynuujemy koronkę:

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

 

Modlitwa wieczorna

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna
 2. Wstęp: Panie, znajdujemy się w podobnej jak dwaj uczniowie uciekający do Emaus w paschalny poranek. Ty zmartwychwstałeś, kobiety zastały pusty grób, aniołowie powiedzieli, żeby nie szukać Go wśród umarłych, lecz nasze serca wciąż są obarczone ciężarem. Jesteśmy leniwego serca, nasze serca nie są skore do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Jesteśmy podobni do apostołów Wieczerniku, którzy już słyszeli o zmartwychwstaniu, ale ze strachu wciąż pozostawali w ukryciu.

Maryjo, bądź z nami, by trudny czas, który przeżywamy stał się okresem, w którym Dobra Nowina o zmartwychwstaniu Pana będzie przez nas przyjęta. Musi ona wciąż torować sobie drogę wśród naszego niedowiarstwo. Jezus ukrzyżowany, już zasiada na tronie w chwale Ojca i jest Panem czasu. Lecz oczywistość Jego zmartwychwstania pozostaje dla nas zamglona. Maryjo, pozwól nam oglądać chwałę Jego triumfu oczami wiary, przezwyciężając wstrząs Wielkiego Piątku i zwątpienia Wielkiej Soboty oraz przyjmując tajemniczy plan zbawienia przez krzyż. Jest to więc czas wiary i nadziei. Pomóż nam w obliczu panującej wokół śmierci uwierzyć w nadzieję „wbrew nadziei”, bo stajemy się pewni, że „jako ostatni wróg pokonana zostanie śmierć”.

Niech Słowo Boże, będzie niemym krzykiem Jezusa spoczywającego w Grobie.

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według świętego Marka: Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział». One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.

 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. Chwała Ojcu, i Synowi…
 2. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…
 3. W imię Ojca i Syna…