WIELKI PIĄTEK

 1. Omówienie Liturgii na cześć Męki Pańskiej.
 2. Propozycje modlitw domowych.

 

Omówienie Liturgii na cześć Męki Pańskiej.

W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół, rozważa Mękę swojego Pana i Oblubieńca oraz wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa rozpiętego na krzyżu i wstawia się za zbawienie całego świata. Zgodnie z pradawną tradycją, Kościół w tym dniu nie składa Ofiary eucharystycznej; wiernym rozdaje się Komunię świętą tylko w czasie liturgii Męki Pańskiej; chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgii, Komunia jest zanoszona przez szafarzy. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest dniem obowiązkowej pokuty w całym Kościele; w tym dniu należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. W tym dniu nie sprawuje się sakramentów, z wyjątkiem sakramentów pokuty i namaszczenia chorych.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej odbywa się w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Składa się z 4. części: Liturgii Słowa, 2. adoracji Krzyża, 3. Komunii świętej oraz 4. Procesji do Bożego Grobu.

Na początku, kapłan i asystujący udają się do ołtarza w ciszy. Padają na twarz – gest ten oznacza uniżenie się „człowieka ziemskiego” oraz smutek i ból Kościoła. Wierni w czasie wejścia kapłana stoją, a potem również padają na kolana i modlą się w ciszy. Następuje Liturgia Słowa, której centralne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według świętego Jana. Odpowiedzią na usłyszane przesłanie Ewangelii jest Modlitwa powszechna (Modlitwa wiernych). Jej forma jest rozbudowana, a melodie oraz teksty od starożytności pieczołowicie przekazywane i stanowią pomost duchowy między nami, a chrześcijanami z przeszłości. Zakres tej modlitwy oznacza powszechną moc Męki Chrystusa, który zawisł na krzyżu za zbawienie całego świata. W aktualnej sytuacji Stolica Apostolska dodała dodatkowe wezwanie za nas wszystkich w dobie pandemii koronawirusa.

Trzecią częścią Liturgii na cześć Męki Pańskiej jest adoracja Krzyża. Po odsłonięciu Krzyża, z powodu niebezpieczeństwa pandemicznego, cześć Krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

Tajemnica Krzyża prowadzi bezpośrednio do znaku Ciała i Krwi Pańskiej. Komunia jest zatem kolejną częścią Liturgii. Niestety, dziś, nie możemy przyjąć tego Sakramentu, ale ów brak szczególnej wiąże nas z przeżyciami Jezusa umierającego za nas.

Po Komunii puszkę przenosi się do Bożego Grobu. Z racji zamknięcia kościoła parafialnego, nie został urządzony Grób Pański i nie będzie indywidualnej adoracji. Dlatego Najświętszy Sakrament zostanie wyniesiony nad tabernakulum, które w tych warunkach będzie symbolizować Grób naszego Pana.

Teksty Liturgii na cześć Męki Pańskiej ukazują Chrystusa oddającego życie na Krzyżu. Jest On ucieleśnieniem cierpiącego Sługi Jahwe z księgi proroka Izajasza. Chrystus przez śmierć za swoich, czyli za wszystkich ludzi, wykonuje wolę Ojca Niebieskiego i otwiera nam przystęp do Trójjedynego Boga. Męka Chrystusa, jego poniżenie nie stanowią przegranej. Opis Męki w ujęciu św. Jana silnie podkreśla królewską godnością Chrystusa. Kolor czerwony szat liturgicznych jest nie tyle kolorem męczeństwa, ile kolorem królewski purpury. W starożytnych czasach najdroższą purpurą byłam purpura czarna, ciemna. W takim też kolorze sprawowano początkowo Liturgię Wielkiego Piątku. Później, bardziej upowszechniła się purpura czerwona. Jest ona wyrazem dostojeństwa i najgłębszej godności Syna Bożego, który wydał się za zbawienie całego świata.

Propozycje modlitw domowych.

Oglądając transmisję obrzędów liturgicznych w TV lub internecie pamiętajmy o zasadach sprzyjających owocności modlitwy:

 1. Odpowiednio przygotować miejsce transmisji Mszy św. lub nabożeństwa.
 2. Wyznaczony czas musi być poświęcony tylko modlitwie. W tym czasie nie zajmujemy się innymi czynnościami.
 3. Zadbać o stosowny ubiór – proponowałbym odświętny – to także ma swoje znaczenie.
 4. Zadbać o rozsądne miejsca – ciężko modli się w wygodnym fotelu; pomyśleć o właściwym usposobieniu dzieci; przewietrzyć miejsce, w którym odbywa się modlitwa.
 5. Przygotować Biblię i wyeksponować Ją odpowiednio – to znak obecności Zbawiciela.
 6. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia mogą służyć teksty komentarzy oraz konferencji przygotowanych na stronie internetowej naszej parafii i zakładce aktualności lub na stronie parafialnej na facebooku.

Modlitwa poranna.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…
 2. Wstęp: Wielki Piątek, to dzień, w którym umarł Pan nasz Jezus Chrystus. Nie sprawuje się dzisiaj, ofiary Mszy św., a znakiem tego są obnażone ołtarze w kościołach. Komunię św. udziela się tylko na wieczornej liturgii. Te znaki mają nam uprzytomnić, że Jezus z powodu naszych grzechów nie zawsze jest obecny w naszym życiu. Grzechy ludzi, które spowodowały Jego śmierć na Krzyżu utrudniają Mu dostęp do wielu ludzkich serc. Dziś ta gorycz jest jeszcze zwiększona z racji okoliczności naszego oddzielenia od wspólnoty parafialnej i świątyni. Jednak Jezusa uwielbionego na krzyżu odnajdujemy w Jego Słowie. Pismo Święte jest znakiem Jego obecności w naszej rodzinie, która przez Tegoż Chrystusa łączy się z całą parafią i Kościołem Powszechnym w tym krótkim nabożeństwie.

Panie Jezu, wierzymy mocno, że jesteś pośród nas obecny i jak obiecałeś dajesz nam swoją łaskę, tak, jak Ty chcesz i kiedy chcesz. Dlatego z wiarą wołamy do Ciebie i z Tobą:

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według św. Jana: Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

 1. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
 2. W Imię Ojca i Syna…

 

 

Modlitwa popołudniowa – około godziny 1500.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

DROGA KRZYŻOWA

W Imię Ojca i Syna…

W pozycji stojącej:

Z Ewangelii według św. Jana: Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem.

Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. Potem wstają.

Prowadzący: „Stoisz na drodze. Wkoło zbierają się ludzie. Coś się dzieje? Chyba był wypadek? Po co stoisz i obserwujesz ludzką krzywdę? Dlaczego chcesz oglądać ból? Tak samo może powiedzieć do Ciebie Jezus, który bierze krzyż na swoje ramiona. Dlaczego przyszedłeś oglądać Jego śmierć? Chcesz Mu pomóc, czy jesteś tylko widzem..? Czym dla Ciebie jest krzyż? W rozważaniach drogi krzyżowej poznasz tajemnice i znaczenie krzyża. Dowiesz się, jak wykorzystać cierpienie Chrystusa, aby naprawiać swoje życie. Dowiesz się, jak odnaleźć drogę do Boga. Kto nie zna drogi do morza, niech podąża za rzeką. Niech podąża za krzyżem ten, kto szuka drogi do Boga, do zmartwychwstania, do życia.”

Stacja 1. Jezus skazany na śmierć

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Stało się. Wydali wyrok. Piłat umywa ręce. Nikt Cię nie broni. Wszyscy oskarżają. Gdzie podziali się ci ludzie, których uzdrowiłeś, gdzie byli Twoi uczniowie? Przegrałeś z Barabaszem, mordercą i rozbójnikiem. Za dobro, które czyniłeś, skazano Cię na śmierć. Śmierć haniebną i zarezerwowaną dla najgorszych złoczyńców, na śmierć na krzyżu.
Gdzie ja wtedy byłem?
Stałem wśród faryzeuszów szukających byle pretekstu, by Cię zgładzić?
W tłumie Twoich zlęknionych Apostołów, ukrywających się?
A może byłem gapiem czekającym na rozwój akcji, byle było ciekawie?
Może należę do tych, którzy najgłośniej krzyczeli: „ukrzyżuj Go”?
Na pewno nie byłem wśród tych, którzy wołali: „On jest niewinny”, bo takich nie było.
Panie Jezu, wybacz mi.

Stacja 2. Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Dwie skrzyżowane belki zostały nałożone na Twe ramiona. Ugiąłeś się pod ich ciężarem. Nikt nie pomógł. Krzyż stawał się coraz cięższy z każdym kolejnym okrzykiem tłumu: „Precz, precz, precz… na krzyż z Nim”.
Rozpoczęła się Twoja droga krzyżowa, która zaprowadzi Cię aż na Górę Golgotę. Gdzie ja wtedy będę? Czy nadal wśród tłumu faryzeuszów i oszczerców, a może głośno i rzewnie zapłaczę pod Twym krzyżem??
Panie Jezu, to moja wina.

Stacja 3. Jezus upada po raz pierwszy

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

To nie krzyż był ciężki. Nie upadałeś pod ciężarem drewnianych belek, które nałożono na Twe ramiona. To mój grzech…. każde przekleństwo, zły uczynek sprawiały, że krzyż stawał się coraz cięższy. To pod ciężarem moich win Twe święte Ciało dotykało ziemi. Mogłeś powiedzieć: „Dość, zabierzcie to”.
Nie odrzuciłeś mnie, lecz pokazałeś, jak bardzo mnie kochasz.
Panie Jezu, dziękuję.

Stacja 4. Jezus spotyka swoją Matkę

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Nie płakała, mimo że Jej serce z bólu pękało. Popatrzyła Mu w oczy matczynym czułym spojrzeniem. Nie trzeba było słów. Wiedzieli, że wypełnia się wola Ojca. Może dotknęła Jego twarzy, może otarła krople potu z Jego czoła, może szepnęła cicho: „Synu mój…”. Odeszła na bok, skryła twarz w dłoniach, wypełniały się słowa Symeona „(…) a Twoją duszę miecz przeniknie”.
Pokorna Służebnico, wstawiaj się za mną.

Stacja 5.Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Dlaczego właśnie on, Szymon z Cyreny, został zmuszony do pomocy w dźwiganiu krzyża? Wracał z pola, może zmęczony, głodny. Może myślał o żonie, dzieciach, dobrze przeżytym dniu. Dlaczego ma pomagać złoczyńcy? Ten tłum, te okrzyki, ta fala wrogości i nienawiści do tego….. biednego człowieka, który ugina się pod ciężarem drewnianych belek.
A może to nie jest zbrodniarz lecz niesłusznie oskarżony i skazany na śmierć człowiek?
Kim on właściwie jest, że wzbudza takie zainteresowanie?
A ja? Czy pomógłbym Jezusowi dźwigać krzyż? – gdyby nie mój grzech, on nie byłby taki ciężki.
Panie Jezu, przepraszam.

Stacja 6. Weronika ociera twarz Jezusowi

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Wyszła z tłumu. Nie bała się żołnierzy. Może chwilę wcześniej przepychała się przez rzesze ludzi skandujących: „Precz z Nim, ukrzyżuj Go, śmierć dla Króla Żydowskiego”.
Drobna kobieta z wielką odwagą podeszła do Ciebie. W ręku trzymała białą chustę. Nie pytała, czy może otrzeć Twoją twarz. Zrobiła to. Poszedłeś dalej. Ona została w miejscu. Wszyscy ją mijali, popychając, obrzucając wyzwiskami.
Została sama. Rozłożyła chustę i ukryła w niej swoją twarz.
Panie Jezu, brak mi odwagi.

Stacja 7. Drugi upadek Jezusa

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Krzyż coraz cięższy. Opadasz z sił. Szymon już nie pomaga. Idzie niedaleko Ciebie, po policzku spływa mu łza.
Upadasz. Podnosisz wzrok ku Niebu. Słychać Twój szept: „Bądź wola Twoja”. Droga krzyżowa tu się nie kończy. Poszedłeś dalej….
Panie Jezu, moje serce zabiło mocniej.

Stacja 8. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Tworzyły niemałą grupkę. Całą drogę trzymały się blisko Ciebie. W ich dłoniach dostrzec można było chustki, które co jakiś czas zbliżały do oczu.
Nic nie mówiły, tylko płakały. Nad Tobą, że nie słusznie idziesz na śmierć? A może nad sobą, że nie miały odwagi krzyknąć: „On jest niewinny”. Może nad swoją rodziną, że mąż pije i dzieci ich nie szanują. W uszach im brzmiały Twoje słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię…”
Panie Jezu, bądź dla mnie napomnieniem.

Stacja 9. Trzeci upadek Jezusa

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Upadasz. Grzechy stają się coraz cięższe. Raz jeszcze zbierasz wszystkie siły, by dojść na miejsce przeznaczenia. Tobie wcale nie chodzi o to, by donieść krzyż, by donieść mój grzech, lecz o to, by mnie zbawić, odkupić.
Zamykasz oczy. Wstajesz….
Panie Jezu, zbaw mą duszę.

Stacja 10. Jezus z szat obnażony

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Rzucili los o Twoje szaty. Zdjęli z Ciebie tunikę, którą wiele godzin haftowały ręce Twojej Matki. O czym wtedy myślała? – o chwili Twoich narodzin w betlejemskiej stajence? O dniach spędzonych w Nazarecie? O weselu w Kanie Galilejskiej?
Tyle wspomnień. Już nigdy ta szata wyszyta z miłości nie dotknie Twojego świętego Ciała. Rzucona obok krzyża jest świadkiem Twoich ostatnich chwil ziemskiego życia.
Panie Jezu, ucz mnie przebaczać innym.

Stacja 11. Ukrzyżowanie

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Doszedłeś na Golgotę. Ku zdziwieniu wielu i mimo upadków doniosłeś krzyż, swoje narzędzie śmierci.
Już są naszykowane gwoździe, korona cierniowa i tabliczka „Król Żydowski”. Młotek trzyma jeden z żołnierzy, ten, który za chwilę Twoje stopy, ręce przybije do krzyża.
I nagle słychać stuk, stuk, stuk….
Panie Jezu, zmiłuj się nade mną.

Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Spojrzałeś w dół. Z góry patrzyłeś na ten tłum, który przyszedł tu za Tobą. Teraz nikt nie krzyczał. Wszyscy milczeli. Twój wzrok zatrzymał się na Matce Twojej i umiłowanym uczniu. To była chwila, w której narodził się Kościół.
Dobry łotr zapłakał.
Ciemność ogarnęła ziemię. Oczy zwróciłeś w stronę Nieba. „Wykonało się” – mówiły Twe usta.
Panie Jezu, wspomnij na mnie grzesznego.

Stacja 13. Zdjęcie z krzyża

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Włócznią przebili Twój bok, popłynęły krew i woda. Zdjęli z krzyża Twe święte Ciało. Ułożyli na kolanach Twojej Matki. Pochyliła się, Jej ciepłe łzy spływały po twarzy i spadały na Twe martwe Ciało. Milczała, pogrążona w matczynym bólu. Dotykała Twojej twarzy, jakby chciała zapamiętać każdy jej rys. Zanurzyła swoje dłonie w Twoich włosach, cicho szepcząc: „Wykonało się”.
Maryjo, prowadź mnie do Syna Twego.

Stacja 14. Jezus złożony w grobie

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Nabalsamowali Twe Ciało. Owinęli białym prześcieradłem. Powychodzili z ukrycia Twoi zlęknieni uczniowie. Nikt nie mówił o tym, co się wydarzyło, każdy w milczeniu wykonywał swoje czynności. Spuszczali wzrok, nikt na nikogo nie patrzył. Czuli wstyd, że opuścili Cię na drodze krzyżowej.
Złożyli Twe Ciało w zimnym i ciemnym grobie.
Poczułem łzy płynące po moim policzku….
Panie Jezu, nadziejo moja!

Prowadzący: Kłaniamy Ci Się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę świat odkupić raczył.

Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

 

Modlitwa wieczorna:

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna
 2. Nie byliśmy na Liturgii Męki Pańskiej w kościele (ale oglądaliśmy transmisję). Cierpienie, ból i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa za nasze grzechy były w centrum tajemnicy tego dnia. Otrzymaliśmy nadzieję, że dzięki tej ofierze zostaliśmy oswobodzeni z niewoli grzechów naszych. Wiara ta mobilizuje nas do nawrócenia i poprawy życia. Potrzebujemy jednak wsparcia łaski. Pochodzi ona na pewno od Chrystusa, ale także jej źródłem jest wspólnota parafialna, nasi bracia i siostry, którzy modlą się za nas. Dlatego w łączności z nimi stajemy do tego krótkiego nabożeństwa.

Panie Jezu, umęczony na Krzyżu, wierzymy, że objawiasz się nam w swoim Słowie. Dlatego Pismo wyeksponowane przez nas jest Twoim znakiem obecności w naszej rodzinie.

 1. Z Ewangelii według św. Jana: : Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem.

Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. Potem wstają.

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 • Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…
 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. W imię Ojca i Syna…