Propozycje rodzinnego nabożeństwa

w domu w czasie Niedzieli Palmowej

Pamiętamy, że centrum niedzieli jest Msza Św., którą z powodu pandemii i w związku z dyspensą Biskupa Diecezjalnego oglądamy w TV lub internecie.

Pamiętajmy o zasadach sprzyjających owocności modlitwy.

 1. Odpowiednio przygotować miejsce transmisji Mszy św. lub nabożeństwa.

 2. Wyznaczony czas musi być poświęcony tylko modlitwie. W tym czasie nie zajmujemy się innymi czynnościami.

 3. Zadbać o stosowny ubiór – proponowałbym odświętny – to także ma swoje znaczenie.

 4. Zadbać o rozsądne miejsca – ciężko modli się w wygodnym fotelu; pomyśleć o właściwym usposobieniu dzieci; przewietrzyć miejsce, w którym odbywa się modlitwa.

 5. Przygotować Biblię i wyeksponować Ją odpowiednio – to znak obecności Zbawiciela.

 6. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia mogą służyć teksty komentarzy oraz konferencji przygotowanych na stronie internetowej naszej parafii i zakładce aktualności lub na stronie parafialnej na fecebooku.

Modlitwa poranna

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…

 2. Wstęp: Dzisiejsza niedziela przypomina Chrystusa przybywającego do Jerozolimy, aby dokonać paschalnego misterium. Niedziela te rozpoczyna obrzędy Wielkiego Tygodnia. Z powodów epidemiologicznych nie możemy gromadzić się w kościele, ale zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości łączymy się z całym Kościołem, a szczególnie z duszpasterzami oraz braćmi i siostrami z naszej parafii. W tym trudnym czasie próby, kiedy nie mamy dostępu do Eucharystii i obrzędów liturgicznych rodzina staje się prawdziwie domowym kościołem. Rodzina staje się miejscem spotkania z Bogiem. W te dni, w centrum naszych myśli staje Słowo Boże, które od zawsze w Kościele było otaczana ogromną czcią. Bo jest Nim Chrystus, wcielony Syn Boży. Dziś Pismo Święte jest dla nas szczególnym znakiem błogosławieństwa. W takim więc duchu módlmy się wspólnie.

 3. Modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzą w Boga, Dziesięć przykazań Bożych, Dwa przykazania miłości.

 4. Z Ewangelii według św. Mateusza: Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

  Hosanna Synowi Dawida!
  Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
  Hosanna na wysokościach!

  Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

 1. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

 2. W Imię Ojca i Syna…

 

Modlitwa popołudniowa – około godziny 1500

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…

 2. Wstęp: Tegoroczny Wielki Post w sposób szczególny był przeżywany z powodu okoliczności zagrożenia naszego zdrowia i życia. Czas ograniczeń i kwarantanny był momentem naszego doświadczenia braku sakramentów i niemożności bycia w świątyni. Był to czas modlitwy i głębszego pragnienia Boga. Dziś kiedy rozpoczynamy obchód misterium paschalnego gromadzimy się w rodzinie, aby przekonać się, że nie jesteśmy sami. Kościół bowiem, który przez Jezusa Chrystusa stanowi wspólnotę, przekracza granice miejsca, granice geograficzne, a nawet granice świata widzialnego. Modlimy się we w poczuciu uczestnictwa w wielkiej wspólnocie Kościoła. Przyzywamy Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, patronkę naszej parafii i świętego Józefa patrona Kościoła Świętego.

 3. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Ojcze nasz.

Zdrowaś Maryjo.

Wierzę w Boga.

Z Ewangelii według św. Mateusza: Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: (…) Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Kontynuujemy koronkę:

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Modlitwa wieczorna:

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…

 2. Z Ewangelii według św. Mateusza: Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.

 1. Modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzą w Boga, Dziesięć przykazań Bożych, Dwa przykazania miłości.

 2. Dziesiątek Różańca – Tajemnica śmierci Pana Jezusa.

 3. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. W imię Ojca i Syna…